NUORILLE

 

KESÄTÖITÄ ETSIMÄSSÄ?

 

-Mynämäen Yrittäjien yhteystietoihin pääset tästä

-Nousiaisten Yrittäjien yhteystietoihin pääset tästä

 

NUORTEN KESÄTYÖTUKI

HAETTAVANA KESÄKSI 2018

 

Nousiaislainen nuori, jos olet kesätyön alkaessa vähintään 14-vuotias tai enintään 20-vuotias, voit hakea tukea (liite 1) kesätyöpaikallesi. Mikäli itse hankit kesätyöpaikan tai työllistyt Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistyksen avulla, voit hakea sille tukea kunnalta. Tuki neljän viikon mittaisesta työsuhteesta on 340 € / nuori / kesätyö. Tuki kahden viikon mittaisesta työsuhteesta on 170 € / nuori / kesätyö. (Yksittäinen nuori on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen kesän 2018 aikana.)

 

Kunnan kesätyötukeen liittyvät hakemukset käsittelee sekä sen maksamisesta huolehtii Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys. Kesätyöllistymisesi helpottamiseksi voit myös pyytää mahdollista työnantajaasi ottamaan yhteyttä 4H-yhdistykseen, jonka kautta työnantaja voi halutessaan hoitaa palkka- ja muut työllistämiseen liittyvät asiat.

 

Nousiaisten kunta myöntää kesätyötukea yhteensä enintään 6 800 € kesällä 2018.

 

Edellytykset tuen saamiseksi:

* työsuhteen kesto vähintään 4 viikkoa ja päivittäinen työaika vähintään 6 tuntia, palkkaus alan työehtoso-pimuksen mukaan (tuen määrä 340 €)

* työsuhteen kesto vähintään 2 viikkoa ja päivittäinen työaika vähintään 6 tuntia, palkkaus alan työehtosopimuksen mukaan (tuen määrä 170 €)

* Tuen myöntämisessä etusijalla ovat vähintään neljäksi viikoksi palkatut nuoret. Kahden viikon työsuhteille tukea voidaan myöntää vain, jos neljän viikon työsuhteille myönnetyistä tuista ei tule koko määräraha käytettyä.

* työpaikka voi sijaita muuallakin kuin Nousiaisissa

* kunnan maksama tuki voi olla enintään 50 % työllistettävän nuoren palkkamenoista

* tuki maksetaan työllistämisen ehtojen täyttyessä jälkikäteen kirjallista työsopimusta, työtodistusta ja hyväksyttyä palkkatodistetta vastaan (liite 2). Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistykseen keskiviikkoon 31.10.2018 mennessä. Materiaalin myöhässä toimittaneille tukea ei makseta.

* yhdelle yrittäjälle / yritykselle maksetaan ko. tuki enintään neljän nuoren työllistämiseen, joista yksi saa olla omaan perheeseen kuuluva.

* tuki myönnetään maaseutu- ja muille yrityksille, yrittäjille, yhdistyksille sekä yksittäisille työnantajille julkisyhteisöjä lukuun ottamatta, esim. yksityiselle perheelle. Oman lapsen työllistämistä omassa taloudessa ei hyväksytä ko. tuen piiriin lukuun ottamatta työllistämistä, joka tapahtuu maaseutu- tai muussa yrityksessä

* Kesätyötuen hakuaika on 3.4.2018-4.5.2018. Ennen hakuajan alkamista saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemus on jätettävä perjantaihin 4.5.2018 mennessä suoraan Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistyksen toimistolle (tai yhdistyksen postilaatikkoon), os. Virastotie 1, 23100 MYNÄMÄKI. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja mikäli saapumisen ajankohdasta on epäselvyyttä, suoritetaan arvonta. Kuoren päällä tulee lukea KESÄTYÖTUKIHAKEMUS.

Hakulomakkeen (liite 1) ja palkkatodistelomakkeen (liite 2) voit tulostaa alta.

Tarjoa nuorelle töitä!
 

4H:n kautta voit työllistää nuoren lyhyeksikin ajaksi. 4H:n kautta voit tilata nuoria esimerkiksi kotitöihin, muuttoavuksi tai vaikkapa suorittamaan puolestasi kauppareissuja. Myös yritykset ja yhdistykset voivat tilata nuoria töihin 4H-yhdistyksen kautta. 4H toimii nuoren työnantajana ja asiakas maksaa työstä 4H-yhdistykselle laskun mukaan.

Avaa työpaikka Kehätyö! sivuston kautta.

Tutustu myös 4H-yrittäjien tarjoamiin palveluihin.

Työtä voi ostaa myös lahjaksi Anna aikaa vanhukselle-projektimme puitteissa.

 


 

AVOIMET TYÖPAIKAT:

KERHONOHJAAJIA!!! 
Kerhojen ohjaajiksi 16-28 -vuotiaita lasten kanssa tekemisestä nauttivia, sosiaalisia nuoria. Palkkaus työn vaativuustason mukaan. Kerhonohjaajana voit toteuttaa omia luovia kykyjäsi ja suunnitella kerhon sisällön omien vahvuuksiesi mukaiseksi :). Esim. kädentaidot, eläimet, luonto, metsä, valokuvaus, tietokoneet, legot, elokuvat, näytteleminen, taide. Vain oma innostuneisuutesi on rajana!

PIENOISMALLIKERHOjen vetäjiä haetaan lähiseudulle ja vaikka kauemmaksikin.